اولین تمرین نفتی‌ها در اردوی تهران

گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان

گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و استقلال خوزستان

دیدار تدارکاتى مقابل استقلال ملاثانى

دیدار تدارکاتى مقابل استقلال ملاثانى

دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و بادران تهران

دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و بادران تهران

گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و استقلال صنعتی خوزستان

گزارش تصویری دیدار دوستانه صنعت نفت آبادان و استقلال صنعتی خوزستان

تصاویر دیدار تدارکاتی مقابل مس رفسنجان

تصاویر دیدار تدارکاتی مقابل مس رفسنجان

سومین روز تمرین تیم در تهران

سومین روز تمرین تیم در تهران

اولین تمرین نفتی‌ها در اردوی تهران

اولین تمرین نفتی‌ها در اردوی تهران

تصاویر بازى دوستانه مقابل نفت امیدیه

تصاویر بازى دوستانه مقابل نفت امیدیه

تمرین امروز نفتى ها

تمرین امروز نفتى ها

اولین تمرین طلایى پوشان -لیگ ١٤٠٠-١٣٩٩

اولین تمرین طلایى پوشان -لیگ ١٤٠٠-١٣٩٩

صنعت نفت آبادان و شهرداری شاهین بوشهر

صنعت نفت آبادان و شهرداری شاهین بوشهر

گزارش تصویری بازی با شهر خودرو هفته 27

گزارش تصویری بازی با شهر خودرو هفته 27

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان مقابل سپاهان اصفهان

گزارش تصویری دیدار صنعت نفت آبادان مقابل سپاهان اصفهان

گزارش تصویری بازی صنعت نفت آبادان مقابل استقلال تهران

گزارش تصویری بازی صنعت نفت آبادان مقابل استقلال تهران

گزارش تصویری سکو های خالی ورزشگاه تختی آبادان

گزارش تصویری سکو های خالی ورزشگاه تختی آبادان

آخرین تمرین نفتی ها قبل از بازی با استقلال تهران

آخرین تمرین نفتی ها قبل از بازی با استقلال تهران

صنعت نفت آبادان -نساجی مازندران

صنعت نفت آبادان -نساجی مازندران

صنعت نفت آبادان -پارس جنوبی جم هفته ٢٢

صنعت نفت آبادان -پارس جنوبی جم هفته ٢٢

بازی دوستان استقلال خوزستان

بازی دوستان استقلال خوزستان

فولاد خوزستان -صنعت نفت آبادان دوستانه

فولاد خوزستان -صنعت نفت آبادان دوستانه

تمرین امروز نفتی ها

تمرین امروز نفتی ها

سومین تست نفتی ها

سومین تست نفتی ها

بازدید مهندس امین مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان از باشگاه صنعت نفت

بازدید مهندس امین مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان از باشگاه صنعت نفت

دومین تست کرونا نفتی ها

دومین تست کرونا نفتی ها

آخرین وضعیت درب‌های الکترونیک ورزشگاه تختی آبادان

آخرین وضعیت درب‌های الکترونیک ورزشگاه تختی آبادان

اولین تمرین نفتی ها بعد از کرونا

اولین تمرین نفتی ها بعد از کرونا

اولین گروه نفتی‌ها تست کرونا دادند

اولین گروه نفتی‌ها تست کرونا دادند

تست کرونا دومین گروه از نفتی‌ها

تست کرونا دومین گروه از نفتی‌ها

۴ سال پیش در چنین روزی صنعت نفت آبادان و فجر شهید سپاسی شیراز

۴ سال پیش در چنین روزی صنعت نفت آبادان و فجر شهید سپاسی شیراز

استقلال و صنعت نفت آبادان ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ورزشگاه آزادی

استقلال و صنعت نفت آبادان ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ورزشگاه آزادی

۳ سال پیش در چنین روزی پرسپولیس رو توی آبادان بردیم

۳ سال پیش در چنین روزی پرسپولیس رو توی آبادان بردیم

گزارش تصویری بازی سایپا - صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری بازی سایپا - صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری از تمرین نفتی

گزارش تصویری از تمرین نفتی

بازی صنعت نفت آبادان - گل گهر سیر جان

بازی صنعت نفت آبادان - گل گهر سیر جان

اخرین تمرین نفتی ها قبل از بازی با گل گهر سیرجان

اخرین تمرین نفتی ها قبل از بازی با گل گهر سیرجان

هواداران نفتی ها در بازی با ذوب آهن

هواداران نفتی ها در بازی با ذوب آهن

بازی نفتی ها مقابل ذوب آهن اصفهان نیم فصل دوم سال٩٨-٩٩

بازی نفتی ها مقابل ذوب آهن اصفهان نیم فصل دوم سال٩٨-٩٩

نیم اول نفتی ها با ذوب آهن اصفهان

نیم اول نفتی ها با ذوب آهن اصفهان

گزارش تصویری نفتی‌ها در هتل محل اسکان در اصفهان

گزارش تصویری نفتی‌ها در هتل محل اسکان در اصفهان

آخرین تمرین نفتی ها قبل از بازی با ذوب آهن

آخرین تمرین نفتی ها قبل از بازی با ذوب آهن

آخرین تمرین اسکوچیچ در آبادان

آخرین تمرین اسکوچیچ در آبادان

هواداران صنعت نفت آبادان در بازی با پرسپولیس

هواداران صنعت نفت آبادان در بازی با پرسپولیس

صنعت نفت آبادان - پرسپولیس تهران

صنعت نفت آبادان - پرسپولیس تهران

تمرین قبل بازی با پرسپولیس نیم فصل دوم سال ٩٨-٩٩

تمرین قبل بازی با پرسپولیس نیم فصل دوم سال ٩٨-٩٩

نفت مسجد سلیمان -صنعت تفت آبادان ٩٨-٩٩

نفت مسجد سلیمان -صنعت تفت آبادان ٩٨-٩٩

تمرین بین نیم فصل صنعت نفت آبادان

تمرین بین نیم فصل صنعت نفت آبادان

صنعت نفت آبادان - سپاهان هفته 11 لیگ 98-99

صنعت نفت آبادان - سپاهان هفته 11 لیگ 98-99

صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان هفته شانزدهم 98-99

صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان هفته شانزدهم 98-99

صنعت نفت آبادان - ماشین سازی تبریز هفته پانزدهم لیگ 98-99

صنعت نفت آبادان - ماشین سازی تبریز هفته پانزدهم لیگ 98-99

هواداران صنعت نفت در دیدار با شاهین بوشهر

هواداران صنعت نفت در دیدار با شاهین بوشهر

دیدار صنعت نفت آبادان - شاهین شهرداری بوشهر هفته چهاردهم لیگ 98-99

دیدار صنعت نفت آبادان - شاهین شهرداری بوشهر هفته چهاردهم لیگ 98-99

صنعت نفت آبادان- پیکان هفته 13 لیگ 98-99

صنعت نفت آبادان- پیکان هفته 13 لیگ 98-99

گل اول تیم صنعت نفت آبادان مقابل شهر خودرو

گل اول تیم صنعت نفت آبادان مقابل شهر خودرو

صنعت نفت آبادان شهر - خودرو هفته دوازدهم لیگ 98-99

صنعت نفت آبادان شهر - خودرو هفته دوازدهم لیگ 98-99

تمرین تیم صنعت نفت آبادان در مشهد قبل بازی با شهر خودرو

تمرین تیم صنعت نفت آبادان در مشهد قبل بازی با شهر خودرو

بازی صنعت نفت آبادان مقابل پرسپولیس جام حذفی

بازی صنعت نفت آبادان مقابل پرسپولیس جام حذفی

گزارش تصویری استقلال تهران - صنعت نفت آبادان هفته دهم لیگ 98-99

گزارش تصویری استقلال تهران - صنعت نفت آبادان هفته دهم لیگ 98-99

حضور هواداران در دیدار استقلال و صنعت نفت آبادان

حضور هواداران در دیدار استقلال و صنعت نفت آبادان

گزارش تصویری بازی صنعت نفت آبادان -نساجی مازندران هفته 9 فصل 98-99

گزارش تصویری بازی صنعت نفت آبادان -نساجی مازندران هفته 9 فصل 98-99

گزارش تصویری 2 صنعت نفت -تراکتور هفته هشتم لیگ 98-99

گزارش تصویری 2 صنعت نفت -تراکتور هفته هشتم لیگ 98-99

هواداران پور شور صنعت -تراکتور هفته هشتم لیگ 98-99

هواداران پور شور صنعت -تراکتور هفته هشتم لیگ 98-99

صنعت - تراکتور هفته هشتم لیگ 98-99

صنعت - تراکتور هفته هشتم لیگ 98-99

افتتاحیه اپلیکیشن

افتتاحیه اپلیکیشن

صنعت- نفت مسجد سلیمان هفته دوم لیگ 98-99

صنعت- نفت مسجد سلیمان هفته دوم لیگ 98-99

صنعت- پرسپولیس تهران هفته سوم لیگ 98-99

صنعت- پرسپولیس تهران هفته سوم لیگ 98-99

صنعت -ذوب آهن هفته چهارم لیگ 98-99

صنعت -ذوب آهن هفته چهارم لیگ 98-99

صنعت -پارس جنوبی هفته هفتم لیگ 98-99

صنعت -پارس جنوبی هفته هفتم لیگ 98-99

موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان