هیئت مدیره

 

 

  اعضای اصلی

  •       آقای حسین کشاورزی (رئیس هیأت مدیره)
  •       آقای احمد پارو (مدیرعامل)
  •       آقای جهانگیر کی شمس
  •       آقای لفته بوعذار
  •       آقای روح الله محمدی 
  •  

   اعضای علی‌البدل

  •      آقای مهدی تیموری
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان