چهار شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۳

کمالوند سرمربی طلایی پوشان آبادانی شد

کمالوند سرمربی طلایی پوشان آبادانی شد.

به گزارش رصنا؛ با نظر هیات مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان، «فراز کمالوند» سرمربی این تیم شد. 
قرارداد کمالوند یک و نیم فصل است و بزودی تمرینات طلایی پوشان آبادانی برای ادامه لیگ، زیر نظر این مربی آغاز خواهد شد.

عباس هاشم پور، سرمربی تیم امید صنعت نفت آبادان شد.

عباس هاشم پور، سرمربی تیم امید صنعت نفت آبادان شد.

دو شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان