چهار شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۳

کمالوند سرمربی طلایی پوشان آبادانی شد

کمالوند سرمربی طلایی پوشان آبادانی شد.

به گزارش رصنا؛ با نظر هیات مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان، «فراز کمالوند» سرمربی این تیم شد. 
قرارداد کمالوند یک و نیم فصل است و بزودی تمرینات طلایی پوشان آبادانی برای ادامه لیگ، زیر نظر این مربی آغاز خواهد شد.

قهرمانی نوجوانان صنعت نفت در لیگ استان

قهرمانی نوجوانان صنعت نفت در لیگ استان

چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان