سه شنبه ۱ اسفند ۱۴۰۲

بازگشت برزگری به صنعت نفت

عبدالرضا برزگری اسطوره فوتبال آبادان اینبار در کسوت مربی به تیم صنعت‌نفت آبادان بازگشت.
به گزارش «رصنا» با نظر سهراب بختیاری‌زاده، عبدالرضا برگزری به کادر فنی تیم صنعت نفت آبادان اضافه شد.
برزگری که سابقه بازی در تیم صنعت نفت آبادان را دارد در دوران بازیگری به واسطه تکنیک ناب آبادانی بعنوان الماس سیاه ملقب بود.
این اسطوره فوتبال آبادان سابقه هدایت تیم صنعت نفت آبادان را داراست ضمن اینکه سالها در آکادمی باشگاه العین امارات مربیگری کرده است.

قهرمانی نوجوانان صنعت نفت در لیگ استان

قهرمانی نوجوانان صنعت نفت در لیگ استان

چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان