یک شنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲

پیروزی صنعت نفت در دیدار تدارکاتی


تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در دیداری دوستانه با یک گل استقلال زیدون را شکست داد.

به گزارش رصنا، در نیمه نخست در حالیکه صنعت نفت یک ضربه پنالتی را از دست داد و ۲ بار نیز به تیر دروازه حریف زد، دیدار بدون گل به پایان رسید.
در دقیقه ۷۳ بازی ارسال از کنار طالب ریکانی با ضربه سر یوسف وکیا به گل صنعت نفت تبدیل شد، زردپوشان در نیمه‌ دوم نیز یک بار به تیر دروازه حریف زدند.
برای صنعت نفت در ابتدای این مسابقه تدارکاتی پیام پارسا، میثم تهیدست، محمدرضا خانزاده، فیاض میردورقی، حسین سنگرگیر، امیرمحمد پناهی، رحیم آلبوغبیش، رضا امانی‌نژاد، طالب ریکانی، یوسف کی‌شمس و علی یوسف وارد میدان شدند.
در ادامه دیدار فهد طالب، مهدی داغر، حکیم نصاری، سیدفاخر تهامی، حسین شنانی، رضا بهمئی و یوسف وکیا نیز برای زردپوشان به زمین رفتند.

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

دو شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان