شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲

آغاز همکاری باشگاه صنعت نفت آبادان و بانک تجارت

باشگاه صنعت نفت آبادان و بانک تجارت در راستای توسعه فعالیت‌ها و ارائه خدمات ویژه به هواداران همکاری‌های مشترکی را آغاز کردند‌.
به گزارش رصنا، باشگاه صنعت نفت آبادان به منظور توسعه فعالیت‌هایش در حوزه مسائل مالی و بانکی و دریافت خدمات ویژه برای هواداران خود همکاری‌های مشترکی با بانک تجارت آغاز کردند و به این منظور جلسه‌ای با حضور اعضای هیأت مدیره طلایی‌پوشان و مدیران ارشد بانک تجارت برگزار و تفاهمنامه همکاری فی مابین امضا شد.
براساس این تفاهمنامه که توسط رحمانی مدیرعامل باشگاه و داوودیان معاون بانک تجارت به امضا رسید، در مرحله اول این همکاری اقداماتی چون ارائه کارت هواداری، دریافت خدمات مالی، شبکه‌های پرداخت و تراکنش‌های بانکی از سوی بانک تجارت انجام می‌شود.
شیوه و زمان دریافت این خدمات به زودی به اطلاع هواداران 
 خواهد رسید.

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

دو شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان