شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲

تساوی تیمهای امید و بزرگسالان صنعت نفت

تیمهای امید و بزرگسالان صنعت نفت در دیداری تدارکاتی به تساوی بدون گل دست یافتند.
به گزارش خبرنگار رصنا، در این مسابقه که در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد تیم بزرگسالان صنعت نفت با ترکیب ابتدایی پیام پارسا، فیاض میردورقی، یوسف وکیا، فرزین معامله‌گری، مهدی داغر، حکیم نصاری، عقیل طلیلی، رضا بهمئی، احمد شریعت‌زاده و یوسف کی‌شمس وارد زمین شد.
برای تیم امید نیز پارسا افضلی، امیرحسین کولیان، علی البوعبید، عطا عباسپور، امیر علی زینعلی, پارسا گله‌دار، ابوالفضل بچاری، قاسم جمشیدی، دانیال اشرفی، مهدی چعب و محمدرضا آذر به میدان مسابقه وارد شدند.
در نیمه دوم دانیال اشرفی، حسین دریکوند، حسین غروی، علی یوسف، صادق صادقی، حسین شنانی، علی مجدمی، امین معیبدنژاد و سجاد رشیدی برای تیم عبداله ویسی به میدان رفتند.
برای تیم امید شریفی‌نسب نیز محسن مطعیان، احمدرضا حمدی‌اصل، محمدامین عوده‌پور، سعد مجدمی، محسن شنانی، حسن مجدمی و امیرحسین عطری در نیمه دوم وارد زمین شدند.

استعفای مدیر آکادمی و پایان فعالیت کارگروه

استعفای مدیر آکادمی و پایان فعالیت کارگروه

یک شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان