یک شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲

آغاز ترم جدید مدارس فوتبال صنعت نفت

ترم جدید مدارس فوتبال صنعت نفت آبادان از ابتدای این هفته کار خود را شروع کرد.
به گزارش رصنا، ترم جدید مدارس فوتبال صنعت نفت آبادان پس از یک ماه وقفه کار خود را دنبال کرد.
این ترم مدارس فوتبال موسسه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان در تمامی رده‌های سنی ۲ ماه  به طول می‌انجامد

قهرمانی نوجوانان صنعت نفت در لیگ استان

قهرمانی نوجوانان صنعت نفت در لیگ استان

چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان