پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲

قدردانی از هوادارانی که عاشقی را الگو هستند

موسسه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت آبادان به خاطر همراهی همیشگی هواداران فوتبال آبادان از تیم محبوب خود از ایشان قدردانی کرد.
دیروز هواداران تیم فوتبال صنعت نفت که همیشه برای بهترین بودن خودنمایی کرده و سرمایه‌های اصیل و بی‌بدیل فوتبال آبادان بوده و هستند بار دیگر با طی مسیر از راه دور و نزدیک خود را به ورزشگاه شهدای فولاد رسانده تا نشان دهند که عاشق بودن را «کیلومتر، گرما، سرما و هیچ محدودیتی» محدود نخواهد کرد.
ما مجموعه خادمان این صاحبان اصلی تیم، در برابر این محبت هواداران‌مان سر تعظیم فرود می‌آوریم و در عین حال عنوان می‌کنیم که مجموعه‌ی اکثریت هواداری تیم فوتبال صنعت نفت از دیرباز همواره به حفظ حرمت همه عزیزان و بزرگوارانی که روزگاری به ورزش این شهر خدمت کرده تاکید داشته و آقای علیرضا منصوریان، مربی محترم سالهای گذشته تیم نیز از این چارچوب تعریف‌شده‌ی هواداری خارج نخواهد بود.
در ادامه به رسم ادب و اخلاق برای ایشان و همه مربیان ادوار مختلف طلایی‌پوشان آبادانی در تمام مسیر کاری حرفه‌ای آرزوی موفقیت و بهروزی داریم.

قهرمانی نوجوانان صنعت نفت در لیگ استان

قهرمانی نوجوانان صنعت نفت در لیگ استان

چهار شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان