سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۲

شرحی بر لباس طلایی‌پوشان آبادان در لیگ بیست سوم/ از معصومیت رود تا ایستادگی نخل

در یادداشت زیر به محتوای گرافیکی منقش بر لباس تیم فوتبال صنعت نفت در لیگ بیست و سوم اشاره شده است.
یکم، امسال بر آستین صنعت‌نفتی‌ها به حرمت آب‌های جاری آبادان و به پاس خاطراتی که در روح و ذهن همه ما جریان دارد، دو نقشی القاشده از «بهمنشیر» و «اروندمان» خواهیم داشت، دو شط مهربان؛ 2رود معصوم. 
دوم؛ می‌خواهیم ایستاده باشیم، مقاوم و مستحکم، شبیه به درختی که با آبادان بزرگ شده است، همانند نخل عزیز، در لیگ بیست و سوم. ما نخل را بر پیکر پیراهن‌مان حک کردیم تا سر بدهیم اما افتادن را بلد نباشیم، ما امسال نخلیم؛ پایدار و استوار.
سوم؛ درخت زنده‌ی آبادان حتی به روح شماره‌های پیراهن‌مان نیز رسوخ کرده و شبیه به هر نفری (نخلی) که سبز شده و ایستادگی را در این شهر تدریس کرده است، ما عددهای‌مان را بر پایه مقاومت طراحی کردیم، شبیه به تنه‌ی شکوهمند نخل.
چهارم؛ «این یک شعار نیست» ما براساس واقعیت، یک بیانیه کوتاه را بر لباس‌مان نوشتیم تا پای قلب را بیشتر از گذشته به فوتبال باز کنیم، درست و بدون کم و کاست: «ما امسال با قلب‌مان بازی می‌کنیم.»
پنجم؛ الهام‌گرفته از روزهای بزرگ فوتبال آبادان در نیمه‌های دهه 50، لباسی را خواهیم پوشید که یادها را برای یک شهر حفظ نماید؛ یاد «موسی‌زاده»، «سنگرگیر»، «بنده» و یاد «شهید شاملی».
ششم؛ و غایت ماجرا امسال شما هم از روی سکو به درون زمین آمده‌اید تا همراه ما با قلب‌تان دونده باشید، امسال هواداران؛ مالکان اصیل و غیر قابل انکار فوتبال آبادان نیز لباس‌مان را به حضورشان مفتخر خواهند کرد؛ خوش آمدید.

استعفای مدیر آکادمی و پایان فعالیت کارگروه

استعفای مدیر آکادمی و پایان فعالیت کارگروه

یک شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان