سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۲

صنعت نفت قرارداد عجمی‌پور را پرداخت می‌کند

محمدحسین رحمانی صبح امروز در گفتگو با خبرنگار رصنا اظهار کرد: داغ از دست دادن یک پدیده در روزگاری که فوتبال ایران با فقر معرفی استعداد مواجه شده، دردناک است.
وی اضافه کرد: با توجه به تعهدی که به هواداران داریم باید به سرعت روح مجموعه را بعد از این اتفاق ترمیم می‌کردیم و کار بسیار سختی داشتیم، بازیکنان در اردو کنار هم زندگی می‌کنند و طبیعی است که در شوک چنین فاجعه دردآوری قرار داشته باشند.
مدیرعامل موسسه فرهنگی، ورزشی صنعت نفت آبادان ادامه داد: از روز اتفاق برحسب وظیفه و البته به خاطر اخلاقی -که باید به آن پایبند باشیم- خانواده عجمی‌پور را تنها نگذاشتیم و بعد از این هم تا جایی که بتوانیم در مسیر کاستن غم بزرگ این خانواده دریغ نمی‌کنیم.
وی اضافه کرد: در همین راستا قرارداد این بازیکن همزمان با پرداخت‌های مالی سایر بازیکنان به خانواده وی پرداخت می‌شود و این کمترین کاری‌ست که موسسه صنعت نفت می‌تواند برای خانواده محمدرضا انجام بدهد.
رحمانی خاطرنشان کرد: بازی نخست‌مان را با یاد محمدرضا عجمی‌پور‌ آغاز می‌کنیم و امیدواریم در طول فصل نیز با کنش‌های فرهنگی متفاوت خاطره این بازیکن بااخلاق را زنده نگه داریم.

عباس هاشم پور، سرمربی تیم امید صنعت نفت آبادان شد.

عباس هاشم پور، سرمربی تیم امید صنعت نفت آبادان شد.

دو شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان