دو شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۲

«یوسف جامه» بر تن صنعت نفت

به گزارش رصنا، صنعت‌نفتی‌ها ضمن عقد قرارداد با یوسف جامه، از مجموعه پوشاک ورزشی«داریک» به خاطر همکاری در .فصل گذشته نهایت تشکر را دارند

شهادت ریاست جمهوری و همراهان ایشان تسلیت باد.

شهادت ریاست جمهوری و همراهان ایشان تسلیت باد.

دو شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان