جمعه ۹ تیر ۱۴۰۲

پیام پارسا و محمد حسین باصری در تیم ملی امید

۲ بازیکن تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به اردوی تیم ملی امید دعوت شدند.
به گزارش «رصنا» پیام پارسا دروازه بان و محمد حسین باصری مهاجم تیم صنعت نفت آبادان ۲ بازیکن طلایی پوشان هستند که توسط رضا عنایتی به اردوی تیم ملی امید فرا خوانده شدند.

استعفای مدیر آکادمی و پایان فعالیت کارگروه

استعفای مدیر آکادمی و پایان فعالیت کارگروه

یک شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان