یک شنبه ۴ تیر ۱۴۰۲

فیاض میردورقی در صنعت نفت ماندگار شد

مدافع فصل قبل تیم فوتبال صنعت نفت قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد.
به گزارش رصنا، میردورقی ۲۵ساله سال گذشته هم برای صنعت نفت به میدان رفته بود.
بازیکن شماره ۴۱ زردپوشان در لیگ گذشته، برای ۲فصل فوتبالی دیگر با پیراهن این تیم به میدان خواهد رفت.

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

دو شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان