شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲

بازیکن تیم ملی جوانان به صنعت نفت پیوست

فرزین معامله‌گری در لیگ بیست و سوم با پیراهن صنعت نفت آبادان به میدان می‌رود.
به گزارش رصنا، این بازیکن خوزستانی در بین بازیکنان سهیمه زیر ۲۱ سال نماینده آبادان در لیگ برتر قرار دارد.
مدافع چپ یادشده که از تیم ایمان سبز شیراز به صنعت نفت اضافه شد با دعوت صمد مرفاوی در تیم ملی جوانان نیز به میدان رفته است.

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

دو شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان