یک شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲

مسعود گادار مدیر جدید روابط عمومی باشگاه صنعت نفت آبادان

مدیر روابط عمومی صنعت نفت آبادان معرفی شد
 مسعود گادار بعنوان مدیر روابط عمومی جدید تیم فوتبال صنعت نفت آبادان معرفی شد.

به گزارش رصنا، طی حکمی از سوی شاهین رحمانی مدیرعامل باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان، مسعود گادار بعنوان مدیر روابط عمومی این باشگاه منصوب شد.
 گادار نیز با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در رسانه از خبرنگاران با سابقه حوزه ورزش در آبادان به شمار می رود.
مدیر رسانه فصل پیش باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان، کسب مقام سومی جشنواره مطبوعات کشوری، کسب مقام دومی جشنواره کشوری مناطق آزاد، کسب مقام دومی جشنواره مطبوعات استانی و شهری، برگزیده شدن در جشنواره مطبوعات منطقه‌ای از سوابق وی به شمار می‌رود.

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

دو شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان