پنج شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۲

ویسی ماندنی شد

عبدالله ویسی در صنعت نفت آبادان ماندنی شد.

به گزارش رصنا؛ با اعلام شاهین رحمانی مدیرعامل صنعت نفت آبادان، عبدالله ویسی پس از توافقات لازم سرمربی طلایی پوشان دیار اروند در لیگ برتر بیست و سوم خواهد بود.

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

دو شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان