دو شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

ترکیب ویسی برای رویارویی با ملوان

ترکیب صنعت نفت آبادان برابر ملوان انزلی مشخص شد.

به گزارش رصنا؛ عبدالله ویسی سرمربی صنعت نفت آبادان برای رویارویی با ملوان انزلی در هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ برتر نفرات زیر را مشخص کرد:

فرزین گروسیان
محمد طیبی
میثم تهدیست
یوسف وکیا
امید خالدی
رحیم آلبوغبیش
حکیم نصاری
فردین یوسفی
مهدی ممی زاده
امیر حسین فرهادی
احمد شریعت زاده

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

دو شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان