یک شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱

تغییر مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان

سرپرست جدید باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان منصوب شد.
رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان: مسعود رضائیان معاون ورزشی باشگاه بعنوان سرپرست جدید باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان انتخاب شد.
به گزارش "رصنا" سید حسین کشاورزی اظهار داشت: در جلسه اعضای هیات مدیره باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان که روز یکشنبه برگزار شد مسعود رضائیان بعنوان سرپرست این باشگاه انتخاب شد.
وی ضمن قدردانی از زحمات احمد پارو مدیرعامل پیشین باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان افزود: این تغییرات مدیریتی با تصمیم اعضای هیات مدیره گرفته شد.

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

دو شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان