یک شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱

تغییر مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان

سرپرست جدید باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان منصوب شد.
رئیس هیات مدیره باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان: مسعود رضائیان معاون ورزشی باشگاه بعنوان سرپرست جدید باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان انتخاب شد.
به گزارش "رصنا" سید حسین کشاورزی اظهار داشت: در جلسه اعضای هیات مدیره باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان که روز یکشنبه برگزار شد مسعود رضائیان بعنوان سرپرست این باشگاه انتخاب شد.
وی ضمن قدردانی از زحمات احمد پارو مدیرعامل پیشین باشگاه فرهنگی و ورزشی صنعت نفت آبادان افزود: این تغییرات مدیریتی با تصمیم اعضای هیات مدیره گرفته شد.

حضور نفتی ها بر مزار استاد غلامحسین واقف بنیانگذار فقید این باشگاه

حضور نفتی ها بر مزار استاد غلامحسین واقف بنیانگذار فقید این باشگاه

جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱

پایان فعالیت صنعت نفت در پنجره زمستانی نقل و انتقالات

پایان فعالیت صنعت نفت در پنجره زمستانی نقل و انتقالات

جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱

اسامی بازیکنان صنعت نفت آبادان در برابر آلومینیوم اراک

اسامی بازیکنان صنعت نفت آبادان در برابر آلومینیوم اراک

جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱

بازیکن ۲ رگه ایرانی کویتی به صنعت نفت آبادان پیوست

بازیکن ۲ رگه ایرانی کویتی به صنعت نفت آبادان پیوست

سه شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۱

تغییر مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان

تغییر مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان

یک شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۱

ترکیب طلایی پوشان در برابر فولاد خوزستان

ترکیب طلایی پوشان در برابر فولاد خوزستان

جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان