یک شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱

برگزاری نشست کمیته مجوز باشگاهداری صنعت نفت آبادان

نشست کمیته مجوز باشگاهداری در باشگاه صنعت نفت آبادان برگزار شد.
به گزارش «رصنا» این نشست با حضور احمد پارو مدیر عامل، مسعود رضاییان معاون ورزشی؛ جمال بن‌سعید معاون مالی، اداری و پشتیبانی، مظفر شاملی مدیر آکادمی  و میثم راستی معاون اقتصادی و مدیر کمیته مجوز باشگاهداری باشگاه برگزار شد.
این نشست به منظور بررسی وضعیت موجود و انجام اقدامات لازم جهت اخذ مجوز باشگاهداری از فدراسیون فوتبال و AFC برای فصل ۲۰۲۳ - ۲۰۲۴ برگزار شد.
در این نشست نقاط ضعف و قوت باشگاه در راستای استقرار الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا بررسی و راهکارهای رفع نواقص و موانع موجود جهت اخذ مجوز ارزیابی شد.

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

مصطفی احمدی در جمع طلایی پوشان

دو شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان