سه شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۰

پیام تسلیت مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان به دکتر کریم رحمانی

برادر ارجمند جناب دکتر کریم رحمانی
فقدان از دست دادن پدر غم بزرگیست که بدینوسیله این ضایعه دردناک را به جنابعالی و خاندان محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند منان برای بازماندگان صبر جزیل و آن مرحوم، مغفرت و آمرزش مسألت داریم.
روحشان شاد و قرین رحمت الهی باشد.

مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان

سرپرست مدیرعاملی باشگاه  با مربیان، سرپرستان و مسئولین آکادمی دیدار کرد.

یک شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

احمد گوهری به صنعت نفت آبادان پیوست.

جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

حسن بیت سعید قرارداد خود را با صنعت نفت آبادان تمدید کرد.

پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

شروین بزرگ به صنعت نفت آبادان پیوست

چهار شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

محمد اهل شاخه با صنعت نفت آبادان تمدید کرد.

چهار شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

محمد بختياري به صنعت نفت پيوست

سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان