خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل ماشین سازی تبریز

خلاصه دیدار طلایی پوشان آبادان مقابل شاهین شهرداری بوشهر هفته ٢٩

خلاصه دیدار طلایی پوشان آبادان مقابل شاهین شهرداری بوشهر هفته ٢٩

کارشناسی داوری دیدار صنعت نفت آبادان و شهرخودرو مشهد

کارشناسی داوری دیدار صنعت نفت آبادان و شهرخودرو مشهد

گل عیسی آل کثیر از روی نقطه پنالتی در دیدار با شهر خودرو

گل عیسی آل کثیر از روی نقطه پنالتی در دیدار با شهر خودرو

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل شهر خودرو هفته 27

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل شهر خودرو هفته 27

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل سپاهان اصفهان

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل سپاهان اصفهان

مصاحبه بهنام سراج بعد از بازی با سپاهان اصفهان

مصاحبه بهنام سراج بعد از بازی با سپاهان اصفهان

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل استقلال تهران

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان مقابل استقلال تهران

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان - نساجی مازندران

خلاصه دیدار صنعت نفت آبادان - نساجی مازندران

عملکرد خوب دریس در بازی تراکتور تبریز

عملکرد خوب دریس در بازی تراکتور تبریز

-بازی تراکتور - صنعت نفت آبادان هفته 23 لیگ

-بازی تراکتور - صنعت نفت آبادان هفته 23 لیگ

گفتگوی تلفنی مهندس نصراصفهانی با برنامه شب‌های فوتبالی

گفتگوی تلفنی مهندس نصراصفهانی با برنامه شب‌های فوتبالی

صنعت نفت آبادان -پارس جنوبی جم هفته 22

صنعت نفت آبادان -پارس جنوبی جم هفته 22

گفتگوی تلفنی مهندس عیسی‌زاده با شبکه خبر

گفتگوی تلفنی مهندس عیسی‌زاده با شبکه خبر

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - گل گهر سیر جان نیم فصل دوم سال 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - گل گهر سیر جان نیم فصل دوم سال 98-99

خلاصه دیدار ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان نیم فصل دوم سال 98 -99

خلاصه دیدار ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان نیم فصل دوم سال 98 -99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - پرسپولیس تهران نیم فصل دوم 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - پرسپولیس تهران نیم فصل دوم 98-99

خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان - صنعت نفت آبادان هفته هفدهم 98-99

خلاصه بازی نفت مسجد سلیمان - صنعت نفت آبادان هفته هفدهم 98-99

عملکرد طلای پوشان در نیم فصل اول از دید شبکه آبادان

عملکرد طلای پوشان در نیم فصل اول از دید شبکه آبادان

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان هفته یازدهم

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان و سپاهان اصفهان هفته یازدهم

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان هفته شانزدهم لیگ 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان هفته شانزدهم لیگ 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - ماشین سازی تبریز هفته پانزدهم لیگ 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان - ماشین سازی تبریز هفته پانزدهم لیگ 98-99

خلاصه بازی شاهین شهرداری بوشهر- صنعت نفت آبادان هفته چهاردهم لیگ 98-99

خلاصه بازی شاهین شهرداری بوشهر- صنعت نفت آبادان هفته چهاردهم لیگ 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-پیکان هفته سیزدهم لیگ 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-پیکان هفته سیزدهم لیگ 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-شهر خودرو هفته دوازدهم لیگ 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-شهر خودرو هفته دوازدهم لیگ 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-پرسپولیس تهران جام حذفی

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-پرسپولیس تهران جام حذفی

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-استقلال تهران هفته دهم لیگ 98-99

خلاصه بازی صنعت نفت آبادان-استقلال تهران هفته دهم لیگ 98-99

بازی صنعت نفت آبادان-نساجی مازندران هفته نهم لیگ 98-99

بازی صنعت نفت آبادان-نساجی مازندران هفته نهم لیگ 98-99

بازی نفت آبادان-تراکتور هفته هشتم لیگ 98-99

بازی نفت آبادان-تراکتور هفته هشتم لیگ 98-99

بازی صنعت پارس جنوبی جمع هفته هفتم لیگ 98-99

بازی صنعت پارس جنوبی جمع هفته هفتم لیگ 98-99

بازی صنعت -سایپا هفته شش لیگ 98-99

بازی صنعت -سایپا هفته شش لیگ 98-99

بازی صنعت - گل گهر سیرجان هفته پنجم لیگ 98-99

بازی صنعت - گل گهر سیرجان هفته پنجم لیگ 98-99

بازی صنعت -ذوب آهن هفته چهارم لیگ 98-99

بازی صنعت -ذوب آهن هفته چهارم لیگ 98-99

بازی صنعت -پرسپولیس هفته سوم لیگ 98-99

بازی صنعت -پرسپولیس هفته سوم لیگ 98-99

بازی صنعت -نفت مسجد سلیمان هفته دوم لیگ 98-99

بازی صنعت -نفت مسجد سلیمان هفته دوم لیگ 98-99

بازی صنعت -فولاد هفته اول لیگ 98-99

بازی صنعت -فولاد هفته اول لیگ 98-99

گزارش برنامه نود

گزارش برنامه نود

هواداران صنعت

هواداران صنعت

موسسه فرهنگی ورزشی

صنعت نفت آبادان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان

باشگاه

 • اخبار و تازه هــا
 • چند رسانه ای
 • معرفی بازیکنان